Skip to content

Welcome to our store

Lounge Lovers
Previous article
Now Reading:
วิธีจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล ตามหลักการจัดวางโต๊ะอาหารแบบสากลสำหรับเลี้ยงต้อนรับ

วิธีจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล ตามหลักการจัดวางโต๊ะอาหารแบบสากลสำหรับเลี้ยงต้อนรับ

วิธีจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล ตามหลักการจัดวางโต๊ะอาหารแบบสากลสำหรับเลี้ยงต้อนรับ

 

การจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล หรือการจัดโต๊ะอาหารสำหรับเลี้ยงต้อนรับ ถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นเราจึงมีวิธีการจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล สำหรับเลี้ยงต้อนรับมาฝากทุกคนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไม่มีการข้อกำหนดตายตัวว่าการจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล แบบไหนที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด เพราะจะต้องขึ้นอยู่กับโอกาสหรืองานที่จัดขึ้นในแต่ละครั้งด้วย

วิธีการจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล ให้เหมาะสม

ถ้าอยากจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล ไว้ต้อนรับแขก โดยอ้างอิงถึงการจัดโต๊ะอาหารที่ถูกต้องตามสกล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการจัดโต๊ะหรือมารยาทต่าง ๆ บนโต๊ะอาหาร ก็จะช่วยให้แขกผู้มาเยือนมีความประทับใจได้ไม่ยาก การจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล โดยการยึดหลักการตามการจัดโต๊ะอาหารจึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ การจัดโต๊อาหารแบบทางการ การจัดโต๊ะอาหารแบบไม่เป็นทางการ และการจัดโต๊ะอาหารกึ่งทางการ

วิธีการจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล ให้เหมาะสม

 

การจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล แบบพื้นฐาน ที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารภายในครอบครัวจึงเป็นที่นิยมและใช้กันทั่วไป เนื่องจากไม่ต้องใช้อุปกรณ์และหลักกการในการจัดวางเยอะเหมือน การจัดโต๊ะอาหารแบบทางการ ซึ่งจะประกอบด้วย จานอาหารอยู่ตรงกลาง และมีผ้าเช็ดปากวางไว้บนจานหรือทางด้านซ้ายของจานหรือจะอยู่บริเวณใต้ส่อมก็ได้ นอกจากนี้เพื่อความสวยงามและป้องการเศษอาหารที่อาจตกหล่นเวลารับประทานอาหาร อาจมีการวางแผ่นรองจานร่วมด้วย โดยจะวางส้อมอยู่ทางด้านซ้ายมือของจานอาหาร ฝั่งขวามือจะเป็นมีดและช้อน เรียงจากด้านในไปด้านนอก และฝั่งบนเยื้องไปทางขวาของจานอาหาระหว่างจานและมีดจะเป็นแก้วน้ำ แต่ถ้าอาหารมื้อไหนมีขนมปังและเนยด้วย ให้นำจานขนมปังและมีดทาเนยวางไว้ฝั่งด้านบนเยื้องไปทางด้านซ้ายของจานอาหารหรือบริเวณเหนือส้อมขึ้นไป

การจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล แบบเป็นทางการ หรือ การจัดโต๊ะอาหารแบบเป็นทางการ ส่วนใหญ่แล้ววิธีการจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล แบบนี้ จะใช้กับร้านอาหารหรือโรงแรมที่มีระดับ จะไม่นิยมจัดตามร้านอาหารทั่วไปหรือบ้าน เช่น โต๊ะกินข้าวกลม โต๊ะทานข้าวหินอ่อน โต๊ะกินข้าวท็อปหินอ่อน เป็นต้น เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดวางจำนวนมาก การจัดโต๊ะอาหารแบบเป็นทางการสำหรับ 1 ที่นั่ง จะมีจานหลักจัดวางไว้อยู่ตรงกลาง มีจานสลัดอยู่ด้านบน ส่วนด้านซ้ายจากด้านในสุดจะเป็นส้อมรับประทานอาหาร ส้อมสลัด ผ้าเช็ดปาก และด้านขวาจากด้านในสุดจะเป็นมีดหั่นอาหาร ช้อนรับประทานอาหาร ช้อนซุป ด้านบนแนวตรงให้วางช้อนรับประทานขนมปังหันปลายไปทางซ้าย และช้อนรับประทานเค้กหันปลายไปทางขวา ด้านบนซ้ายมือวางมีดขนมปัง ด้านบนขวามือวางแก้วน้ำ แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาว และสุดท้ายถัดลงมาจะเป็นแก้วชาและแก้วกาแฟ

การจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล แบบกึ่งทางการ หรือการจัดโต๊ะอาหารแบบกึ่งทางการ จะเหมาะสำหรับหารจัดงานเลี้ยงกลางวันหรืองานปาร์ตี้มื้อค่ำ การจัดโต๊ะอาหารจึงเริ่มจากการวางจานอาหารไว้ตรงกลางแผนรองจาน แล้ววางผ้าเช็ดปากไว้ด้านบน จากนั้นจึงวางถ้วยน้ำซุปบนผ้าเช็ดปาก ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ให้เริ่มจากฝั่งซ้ายมือของจาน วางส้อมอาหารและส้อมสลัด ฝั่งขวามือของจานอาหารเรียงจากด้านในไปด้านนอก จะเป็นมีดอาหาร ช้อนอาหารและช้อนซุป ส่วนฝั่งบนเยื้องไปทางซ้านของจานอาหารจะเป็นจานขนมปังและมีดทาเนย ฝั่งบนเยื้องไปทางขวาของจานอาหารระหว่างจานและมีดเป็นแก้วน้ำและแก้วไวน์

การจัด โต๊ะกินข้าวมินิมอล แบบไม่เป็นทางการ หรือการจัดโต๊ะอาหารแบบไม่เป็นทางการ จะเหมาะสำหรับมื้ออาหารที่ต้องการความพิเศษกว่าเดิมเล็กน้อย โดยจัดวางจานอาหารไว้ตรงกลางแผ่นรองจาน แล้ววางจานสลัดและถ้วยซุปไว้บนจานอาหารหลัก ส่วนผ้าเช็ดปากสามารถวางทับไว้บนจานอาหารหลักได้เลย โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดวางตามนี้ วางส้อมไว้ฝั่งซ้ายมือจานอาหารเรียงจากด้านในไปด้านนอก จากนั้นให้วางมีดอาหารและช้อนซุปไว้ฝั่งขวามือของจานอาหารเรียงจากด้านในไปด้านนอก และสุดท้ายวางจานขนมปังและมีดทาเนยฝั่งบนเยื้องไปทางซ้ายของจานอาหาร

มารยาทบนโต๊ะอาหารหรือ โต๊ะกินข้าวมินิมอล ที่ควรรู้

มารยาทบนโต๊ะอาหารหรือ โต๊ะกินข้าวมินิมอล ที่ควรรู้

 

การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มเข้าโต๊ะอาหาร หรือ โต๊ะกินข้าวมินิมอล เริ่มจากการล้างมือให้สะอาด เนื่องจากมือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคหรือแบคทีเรียกว่า 3,000 ชนิด โดยสามารถอยู่บนมือได้นานกว่า 3 ชั่วโมง การล้างมือจึงช่วยลดโอกาสการเจ็บป่วย และเป็นการที่ได้สำรวจความเรียบร้อยของตัวเองก่อนรับประทานอาหารบน โต๊ะกินข้าวมินิมอล

งดใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อเมื่อยู่บน โต๊ะกินข้าวมินิมอล หรือโต๊ะรับประทานอาหารทุกรูปแบบ เรียกได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่ห้ามลืมเด็ดขาด เพราะเสียงโทรศัพท์ที่ดังอยู่ตลอดเวลาจะเป็นการรบกวนสมาธิและรบกวนแขกผู้ร่วม โต๊ะกินข้าวมินิมอล รวมถึงทำให้เราต้องหันมาสนใจหรือโฟกัสกับอุปกรณ์สื่อสารมากกว่าแขกที่อยู่ตรงหน้า แต่อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นหรือกำลังรอสายสำคัญอยู่ แนะนำให้เปิดเป็นระบบสั่นแทน เมื่อมีสายเข้าควรขออนุญาตแขกผู้ร่วม โต๊ะกินข้าวมินิมอล ก่อนลุกออกไปรับสาย เพื่อไม่ให้การสนทนาของตัวเองดังรบกวนแขกที่ร่วมโต๊ะอาหาร

มารยาทอื่น ๆ บนโต๊ะอาหารที่ควรปฏิบัติร่วมด้วย เช่น

 

  1. ไม่ควรตักอาหารก่อนผู้ใหญ่ รอให้ผู้ใหญ่เริ่มตักอาหารก่อน
  2. ไม่ควรเคี้ยวอาหารเสียงดัง หรือพูดคุยขณะที่มีอาหารอยู่ในปาก
  3. ไม่ควรใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารอย่างช้อน ส้อม มีด กระทบกันเสียงดัง
  4. ไม่ตักอาหารใส่จานมากเกินไป ควรตักปริมาณที่พอดีรับประทาน และไม่ควรตักเผื่อคนอื่น

มารยาทบนโต๊ะอาหาร ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะกินข้าวมินิมอล โต๊ะกินข้าวกลม หรือ โต๊ะกินข้าวท็อปหินอ่อน จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นพื้นฐานที่ควรให้ความสำคัญ เพราะจะส่งผลให้มื้ออาหารนั้น ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี และสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมโต๊ะอาหาร นอกจากนี้การแต่งกายให้ถูกกาลเทศะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องให้ความสำคัญ ส่วนการวิธีการจัดโต๊ะอาหารทั้ง 3 รูปแบบ ที่แนะนำนั้น สามารถเลือกจัดวางได้ตามความสะดวกและความเหมาะสมได้เลย หากมื้ออาหารนั้น ๆ ไม่ได้มีความสำคัญหรือเป็นทางการมาก

Cart

Close

Your cart is currently empty.

Start Shopping

Select options

Close