โคมไฟ

5 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโคมไฟ ที่ผู้ใช้งานควรทราบ

1. ประสิทธิภาพของโคมไฟ Luminaire efficiency

หมายถึงโคมไฟที่มีประสิทธิภาพหรือการให้ปริมาณคุณภาพของแสงที่ประกายออกมาจากตัวโคมไฟ เมื่อเทียบกับปริมาณที่ออกจากหลอดไฟในค่าที่สูงที่สุด

 

2.ความปลอดภัยของโคมไฟ Safety Lamp

โคมไฟฟ้าทุกชิ้นต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ จะต้องมีระบบสายดินเมื่อเป็นโคมไฟแบบห้อยเพดาน. และโคมไฟทุกอันต้องไม่มีวัสดุแหลมคมจนเกิดอันตราย เป็นต้น

 

3.แสงสว่างบาดตาของดวงโคม Glare

เป็นค่าที่แสดงคุณภาพของดวงโคม  ไฟทุกดวงจะต้องเป็นประกายแสงออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  ไม่สว่างจ้าบาดตาจนเกินไป

4 การระบายความร้อนของโคม

ปัจจุบันนี้โคมไฟไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นรูปแบบประหยัดพลังงาน ดังนั้นจะต้องมีการระบายความร้อนที่ดี ไม่เก็บอุณหภูมิสะสมจนร้อนจนเกินไป และทำให้ปริมาณแสงที่เปงประกายจากหลอดไฟลดลง

5 สถานที่ติดตั้ง

ปัจจัยสำคัญสำหรับการติดตั้งโคมไฟทุกประเภท จะต้องรู้ว่าจะนำไปใช้งานเพื่อกิจกรรมอะไร และต้องการคุณภาพแสงขนาดไหน รวมถึงมีการป้องกันทางกล ป้องกันน้ำหรือฝุ่นมากน้อยเพียงใด