โคมไฟเพดาน Replica Bolle Bubble 5 Amber

โคมไฟเพดาน Replica Bolle Bubble 5 Amber

12,500.00 ฿

MD

  • Light source : LED
  • Cable : 400 cm.
  • Weight : 4 kg.
  • Box size : 65*58*39 cm

*** Remark ***