โคมไฟเพดาน Replica Bolle Bubble 3 Clear

โคมไฟเพดาน Replica Bolle Bubble 3 Clear

11,500.00 ฿

MD

  • Light source : LED
  • Cable : 
  • Weight : 3.6 kg.
  • Box size : 65*58*39 cm

*** Remark ***