โคมไฟเพดาน [NE] Hengele Ring 62 Black V2
โคมไฟเพดาน [NE] Hengele Ring 62 Black V2
โคมไฟเพดาน [NE] Hengele Ring 62 Black V2
โคมไฟเพดาน [NE] Hengele Ring 62 Black V2

โคมไฟเพดาน [NE] Hengele Ring 62 Black V2

9,500.00 ฿

NE

  • Light source :  LED PCB  50W 3000K
  • Cable : 400 cm
  • Weight : 3.9 kg
  • Box size : 71.5*16*72 cm

*** Remark ***