โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black
โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black

โคมไฟตั้งโต๊ะ Mathias Table Lamp Black

7,900.00 ฿

MD

We recommend 1 pcs. of LED G9 Dim for this lamp.
  • Light source : E27*1  (Stick) / G9*1
  • Cable : 150 cm
  • Weight : 
  • Box size : 

*** Remark ***