โคมไฟเพดาน Replica Aura 5 Chandelier

โคมไฟเพดาน Replica Aura 5 Chandelier

90,000.00 ฿

MD

  • Light source : LED inc.
  • Cable : 
  • Weight : 13 kg.
  • Box size : 

*** Remark ***