โคมไฟผนัง Devon 15 Wall Lamp
โคมไฟผนัง Devon 15 Wall Lamp
โคมไฟผนัง Devon 15 Wall Lamp

โคมไฟผนัง Devon 15 Wall Lamp

5,900.00 ฿

MD

  • Light source : G9 1x Max 25W
  • Cable : n/a
  • * Weight :  1.2kg
    * Box size : 28x17x18 cm

*** Remark ***