โคมไฟเพดาน Dalalmira 1 L
โคมไฟเพดาน Dalalmira 1 L

โคมไฟเพดาน Dalalmira 1 L

6,900.00 ฿

SM

  • Light source : G4*1 220V
  • Cable : 400 cm
  • Weight : 
  • Box size :