โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier
โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier

โคมไฟเพดาน Dakota Chandelier

56,500.00 ฿

MD

  • Light source : G9*8 3.5W
  • Cable : n/a
  • Weight : 11 kg.
  • Box size : cm.