โคมไฟตั้งพื้น [BV] Exemplar 1 Light Floor Lamp Black

โคมไฟตั้งพื้น [BV] Exemplar 1 Light Floor Lamp Black

16,500.00 ฿

BV


  • Light source : LED inc.
  • Cable : 150 cm
  • Weight :  kg.
  • Box size : 47*47*35 + 84*45*14 cm

*** Remark ***