Vase & Plant

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Cycas
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Cycas

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Cycas

6,900.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Monstera 80
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Monstera 80

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Monstera 80

3,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 120
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 120

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 120

6,900.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Olive 200
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Olive 200

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Olive 200

15,000.00 ฿

กระถาง [SP] Vase Black 27
กระถาง [SP] Vase Black 27

กระถาง [SP] Vase Black 27

1,000.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Aloe Vera 90
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Aloe Vera 90

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Aloe Vera 90

2,950.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Plantain Tree 220
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Plantain Tree 220

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Plantain Tree 220

10,900.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Furcraea
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Furcraea

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Furcraea

4,900.00 ฿

กระถาง [SP] Vase Black 32
กระถาง [SP] Vase Black 32

กระถาง [SP] Vase Black 32

1,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Cedrela 180
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP]  Cedrela 180

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Cedrela 180

4,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Plantain Tree 180
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Plantain Tree 180

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Plantain Tree 180

6,900.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Pennisetum Green
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง  [SP] Pennisetum Green

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Pennisetum Green

3,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca A
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca A

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca A

6,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Aloe Vera 70
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Aloe Vera 70

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Aloe Vera 70

2,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Monstera 240
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Monstera 240

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Monstera 240

16,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 180
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 180

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 180

7,900.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Pennisetum Brown
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง  [SP] Pennisetum Brown

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Pennisetum Brown

4,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca C
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca C

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca C

3,900.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca B
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca B

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Palmier Areca B

4,900.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Hawaii Kwai 240
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Hawaii Kwai 240

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Hawaii Kwai 240

6,500.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 300
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 300

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 300

69,000.00 ฿

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 210
ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 210

ต้นไม้ประดิษฐ์พร้อมกระถาง [SP] Fiddle Leaf 210

17,500.00 ฿